Ongeval in Nederland gehad?

Bij een ongeval in Nederland gelden andere regels dan in België.

Ongeval met letselschade in Nederland

Een ongeval heeft ingrijpende gevolgen. Vooral als u in het buitenland letselschade oploopt, kan de afwikkeling lastig zijn. In Nederland gelden andere regels dan in België.

Utrechtse Schade Advocaten helpt bij het vaststellen van de aansprakelijkheid. We brengen de locatie van het ongeval in beeld, vragen het proces verbaal op bij de politie en kunnen zonodig getuigen horen.

Nasleep ongeval

Ook bij de nasleep van het ongeval kunnen wij u van dienst zijn. Utrechtse Schade Advocaten vraagt de medische informatie op en schakelt een medisch adviseur in om de letselschade en (blijvende) beperkingen in kaart te brengen. Indien u arbeidsongeschikt bent geraakt, helpen we bij de reïntegratie. Wij berekenen de geleden schade en inventariseren de schadeposten (huishoudelijke hulp, mantelzorg, verlies aan verdienvermogen, smartengeld etc). Wij nemen de zorg uit handen, zodat u zich kunt richten op uw herstel.

Nederlandse advocaat

Wanneer u meer over letselschade door een ongeval in Nederland wilt weten, neem dan gerust contact met ons op.


Verkeersongeval

Ongeval

Vele mensen zijn jaarlijks het slachtoffer van een ongeval. Zij lopen daarbij soms ernstig letsel op zoals botbreuken, hersenletsel en whiplashklachten. De gevolgen kunnen een grote impact hebben.

Meer weten?

Juridische bijstand

Complexe zaken

Utrechtse Schade Advocaten heeft een voorliefde voor complexe zaken. Wij hebben ruime ervaring op het gebied van kinderen met letsel, overlijdensschade, niet aangeboren hersenletsel (NAH), schade van zelfstandig ondernemers en geschillen met betrekking tot de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV-polis).

Meer weten?

Kosten

Kosten Advocaat

In Nederland moet de verzekeraar van de aansprakelijke partij de kosten van een advocaat vergoeden. Wij kunnen u daarom in de meeste gevallen kosteloos bijstaan.
Als u een rechtsbijstandverzekeraar heeft kunnen wij onderzoeken of samenwerking tot de mogelijkheden behoort.

Meer weten?

Over Utrechtse Schade Advocaten

Jan Willem Koeleman, Wendy Boer, Hanneke van Ommen, Nadine Sonnevelt, Anita Hanegraaf en Marloes Langerhuizen zijn deskundig op het gebied van schade in de ruimste zin van het woord en behandelen letselschadezaken zoals verkeersongevallen, arbeidsongevallen, beroepsziekten en medische kunstfouten. Voor meer complexe zaken, zoals overlijdensschade, schade van zelfstandig ondernemers en geschillen met betrekking tot de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV-polis) kunt u ook bij ons terecht.

Advocaat

Jan Willem Koeleman

Advocaat

Wendy Boer

Advocaat

Hanneke van Ommen

Advocaat

Nadine Sonnevelt

Advocaat

Anita Hanegraaf

Advocaat

Marloes Langerhuizen

Verkeersongeval in Nederland, wat nu?

Als u slachtoffer bent geworden van een verkeersongeluk in Nederland, is het van belang dat u goed wordt bijgestaan. Als slachtoffer in het buitenland krijgt u immers te maken met een ander rechtsstelsel.

Lees meer